ΣΤΟΧΟΙ & ΣΚΟΠΟΙ

Για να επιτύχει την αποστολή της οι Εκδόσεις Multimedia Επιστήμη & Ζωή στοχεύουν:

  • στη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων και τεχνολογιών,
  • στη συνεργασία με ταλαντούχους ανθρώπους με υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης,
  • την συνεχή ενημέρωση και μελέτη νέων τεχνολογίων που μπορούν να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις,
  • στην παρακολούθηση της έρευνας που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και στη διενέργεια έρευνας με σκοπό τη πρόσβαση σε state of the art γνώση και τεχνολογία.
  • συνεργασίες με επιστημονικά ιδρύματα κύρους. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη συνεργασία με τη πολυτεχνική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη πολυτεχνική σχολή Mons του Βελγίου,για την εκφώνηση των λημμάτων στη CD ROM εγκυκλοπαίδεια.