ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΖΩΗ

Βασισμένη στην περίφημη έντυπη  εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη & Ζωή.Εγκεκριμένη από το υπουργείο Παιδείας για σχολικές βιβλιοθήκες .Η Μεγαλύτερη CD-ROM Ελληνική εγκυκλοπαίδεια
Συνεχείς ανανέωση μέσω Internet.Γραμμένη από τους πλέον Κορυφαίους Έλληνες.