ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ &ΖΩΗ + ΠΟΛΥΛΕΞΙΚΟ

Βασισμένη στην περίφημη έντυπη  εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη & Ζωή εγκεκριμένη από το υπουργείο Παιδείας για σχολικές βιβλιοθήκες.Η Μεγαλύτερη CD-ROM Ελληνική εγκυκλοπαίδεια.