Μελέτη Περιβάλλοντος Παιχνίδι Γνώσεων για τη Γ Δημοτικού

Ελάχιστες απαιτήσεις
• Λειτουργικό Microsoft® Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/7
• Ανάλυση οθόνης 800Χ600 και 65536 χρώματα
• Κάρτα ήχου
• Υπολογιστής με συμβατότητα για λειτουργία του Adobe® Flash® Player 8