ΟΡΟΣΗΜΟ

Στα πλαίσια του Προγράμματος “Έρευνα και Παιδεία” τα φροντιστήρια Ορόσημο και η Επιστήμη & Ζωή προτείνουν τα σχολικά βοηθήματα JUNIOR, μιας έκδοσης που έχει την εγγύηση της συγγραφικής ομάδας 300 εκπαιδευτικών του εκπαιδευτικού οργανισμού ΟΡΟΣΗΜΟ και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να κάνει τα μαθήματα διασκεδαστικά και ευχάριστα για τα παιδιά.